Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου

GREEK WORLD RADIO

<html >
<head>
</head>
<object id='mediaPlayer1' width="376" height="50"

 classid='clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6'

 codebase='http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701'

 standby='Loading Microsoft Windows Media Player components...' type='application/x-oleobject'>

 <param name='fileName' value="http://78.129.222.62:8043" />

 <param name='animationatStart' value='true' />

 <param name='transparentatStart' value='true' />

 <param name='autoStart' value="false" />

 <param name='showControls' value="true" />

 <param name ="ShowAudioControls"value="true" />

 <param name="ShowStatusBar" value="true" />

 <param name='loop' value="false" />

 <embed type='application/x-mplayer2'

 pluginspage='http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/'

 id='mediaPlayer' name='mediaPlayer' displaysize='4' autosize='-1'

 bgcolor='darkblue' showcontrols="true" showtracker='-1'

 showdisplay='0' showstatusbar='-1' videoborder3d='-1' width="376" height="50"

 src="http://78.129.222.62:8043" autostart="true" designtimesp='5311' loop="false"> </embed>

 </object>

<body>
</body>
</html>
Μετάβαση στο περιεχόμενο